معنی و ترجمه کلمه quarter به فارسی quarter یعنی چه

quarter


يک چهارم زمان مسابقه ،چهار يک ،کوى ،يک چهارم ،يک چارک ،چهارک ،ربع ،مدت سه ماه ،برزن ،اقامتگاه ،محله ،بخش ،ربعى ،به چهار قسمت مساوى تقسيم کردن ،پناه بردن به ،زنهار دادن ،زنهار
معمارى : برزن
بازرگانى : ربع
ورزش : قسمت عقبى کناره قايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها