معنی و ترجمه کلمه quartermaster به فارسی quartermaster یعنی چه

quartermaster


رسته سررشته دارى ،فروشگاه وسايل سررشته دارى ،(نظ ).سر رشته دار،متصدى
علوم نظامى : نفر سکانى
علوم دريايى : سر سکانى ،نفر سکانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها