معنی و ترجمه کلمه quartermaster's notebook به فارسی quartermaster's notebook یعنی چه

quartermaster's notebook


دفتر سکانى
علوم نظامى : دفتر مانور ناو
علوم دريايى : دفتر مانور ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها