معنی و ترجمه کلمه radium به فارسی radium یعنی چه

radium


symb : Ra،راديوم
شيمى : راديم
علوم هوايى : راديوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها