معنی و ترجمه کلمه rationing به فارسی rationing یعنی چه

rationing


جيره بندى کردن ،جيره بندى
قانون ـ فقه : جيره
بازرگانى : سهميه بندى
علوم نظامى : جيره بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها