معنی و ترجمه کلمه ravin به فارسی ravin یعنی چه

ravin


)raven(صيد،طعمه شکارى ،چپاول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها