معنی و ترجمه کلمه reed به فارسی reed یعنی چه

reed


قميش ،(گ.ش ).نى ،نى شنى ،قصب ،ساخته شده ازنى ،(مو ).الت موسيقى بادى
معمارى : نى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها