معنی و ترجمه کلمه release به فارسی release یعنی چه

release


کليد قطع کننده ،ازاد سازى ،خارج کردن ،برى شدن برائت از دين ،مفاصا"،ترک دعوى ابراء کسى از دين ،واگذار کردن ،اجازه صدور،اجازه ارسال پيام ،رهاکردن ،بخشودگى ،ترخيص کردن کالا،برگ مرخصى ،رها کردن ،ازاد کردن ،مرخص کردن ،منتشر ساختن ،رهايى ،ازادى ،استخلاص ،ترخيص ،بخشش ،پخش
علوم مهندسى : رهايى واگذارى
قانون ـ فقه : ابراء،اعراض از حق به نفع ديگرى
بازرگانى : از گرو بيرون اوردن
ورزش : رها کردن مچ
علوم نظامى : رها کردن بمب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها