معنی و ترجمه کلمه representation به فارسی representation یعنی چه

representation


معرفى کردن ،نمايش ،نمايندگى ،تمثال ،نماينده ،ارائه
قانون ـ فقه : نيابت
روانشناسى : بازنمايى
علوم نظامى : معرفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها