معنی و ترجمه کلمه retry به فارسی retry یعنی چه

retry


تجديد نظر کردن( در)،دوباره محاکمه کردن ،دوباره ازمايش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها