معنی و ترجمه کلمه azoic به فارسی azoic یعنی چه

azoic


فاقد نشان زندگى ،خالى از حيات ،(ز.ش ).دوران ماقبل تاريخ ،بى زيوى
زيست شناسى : تهى از زندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها