معنی و ترجمه کلمه absurd به فارسی absurd یعنی چه

absurd


پوچ ،ناپسند،ياوه ،مزخرف ،بى معنى ،نامعقول ،عبث ،مضحک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها