معنی و ترجمه کلمه rev به فارسی rev یعنی چه

rev


دور موتور،گردش ،تند گشتن ،دور برداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها