معنی و ترجمه کلمه run in به فارسی run in یعنی چه

run in


دستگير کردن ،زندانى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها