معنی و ترجمه کلمه saint به فارسی saint یعنی چه

saint


'اولياء' ،ادم پرهيز کار،عنوان روحانيون مثل ' حضرت ' که در اول اسم انها ميايد ومخفف ان st است ،جزو مقدسين واولياء محسوب داشتن ،مقدس شمردن
علوم نظامى : نوعى وسيله بازديد از وضع کار اقمار مصنوعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها