معنی و ترجمه کلمه sandblast به فارسی sandblast یعنی چه

sandblast


شن شويى ،باپاشيدن ماسه( بهمراه باد فشار قوى )پاک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها