معنی و ترجمه کلمه sash به فارسی sash یعنی چه

sash


عمامه ،کمربند،حمايل نظامى وغيره ،ارسى ،قاب دورشيشه در ياپنجره که شامل ميله هاى چوبى بين شيشه ها نيز ميباشد،پنجره گلخانه ،حمايل زدن ،پنجره گذاردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها