معنی و ترجمه کلمه scalar به فارسی scalar یعنی چه

scalar


اسکالر،نردبانى شکل ،توضيح دادنى بوسيله عددى بر روى ترازو،قابل سنجش با ترازو،سنجش مدرج ،عددى
کامپيوتر : مدرج
روانشناسى : ماتريس يک عنصرى
بازرگانى : کميت
علوم هوايى : عددى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها