معنی و ترجمه کلمه scandal به فارسی scandal یعنی چه

scandal


بد گويى ،شايعات ننگين ،رسوايى ،افتضاح ،ننگ ،تهمت زدن
قانون ـ فقه : رسوايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها