معنی و ترجمه کلمه scanning به فارسی scanning یعنی چه

scanning


کاوش مرحله به مرحله ،ديدبانى مداوم منطقه ،تجسس کردن ،وارسى ،پويش ،مرور اجمالى
کامپيوتر : پيمايش
الکترونيک : تقطيع
شيمى : پگيش
روانشناسى : پيگردى
علوم نظامى : تجسس ديدبانى با رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها