معنی و ترجمه کلمه scat به فارسی scat یعنی چه

scat


(موسيقى جاز )اواز بى معنى ،(بشوخى )گمشو،دورشو،گمشدن ،دور شدن ،ماليات ،صداى پاره شدن چيزى ،رگبار باران

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها