معنی و ترجمه کلمه school به فارسی school یعنی چه

school


پيروان يک مکتب ،تاديب يا تربيت کردن ،دانشکده ،اموزشگاه ،دبستان ،دبيرستان ،تحصيل در مدرسه ،تدريس درمدرسه ،مکتب علمى يا فلسفى ،جماعت همفکر،جماعت ،دسته ماهى ،گروه پرندگان ،تربيب کردن ،بمدرسه فرستادن ،درس دادن
قانون ـ فقه : رام کردن و عادت دادن
روانشناسى : نحله
ورزش : تربيت اسب
علوم نظامى : مرکز اموزش نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها