معنی و ترجمه کلمه scrap به فارسی scrap یعنی چه

scrap


تراشيدن ،افتاده هاى اهن ،اسقاط اهن ،ضايعات ،خرده ،تکه ،پاره ،قراضه ،دورانداختن ،عکس يا قسمتى از کتاب يا روزنامه که بريده شده ،ته مانده ،ماشين الات اوراق ،اشغال ،جنگ ،نزاع ،اوراق کردن
علوم مهندسى : قراضه اهن
بازرگانى : دورانداختن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها