معنی و ترجمه کلمه seal به فارسی seal یعنی چه

seal


اب بندى کردن ،جذم کردن ،کاسه نمد،درپوش ،بتونه ،اب بندى ،زهوار،(ج.ش ).خوک ابى ،گوساله ماهى ،مهر)mhor(،نشان ،تضمين ،مهر کردن ،صحه گذاشتن ،مهر و موم کردن ،بستن ،درزگيرى کردن ،مهر زدن ،محکم چسباندن
علوم مهندسى : اب بند
معمارى : هوابند ابى
قانون ـ فقه : مهر زدن
زيست شناسى : فوک
بازرگانى : مهر و موم کردن
علوم نظامى : جاذم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها