معنی و ترجمه کلمه seven به فارسی seven یعنی چه

seven


هفتمين ،يک هفتم ،هفت چيز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها