معنی و ترجمه کلمه shame به فارسی shame یعنی چه

shame


شرم ،خجلت ،شرمسارى ،ازرم ،ننگ ،عار،شرمنده کردن ،خجالت دادن ،ننگين کردن
روانشناسى : شرمسارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها