معنی و ترجمه کلمه soviet به فارسی soviet یعنی چه

soviet


هيئت حاکمه اتحاد جماهير شوروى ،شوروى
قانون ـ فقه : شورا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها