معنی و ترجمه کلمه spiral به فارسی spiral یعنی چه

spiral


پيچاپيچ ،فنر،پاندول ،مارپيچى ،حلزونى ،بشکل مارپيچ دراوردن ،بطورمارپيچ حرکت کردن
علوم مهندسى : فنر مارپيچ
معمارى : مارپيچ
ورزش : چرخش توپ به دور محور طولى خود در يک پاس وضع بدن روى لبه اسکيت روى يک پا
علوم نظامى : مارپيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها