معنی و ترجمه کلمه staff به فارسی staff یعنی چه

staff


قسمت ستاد،پرسنل ستاد،ستادى ،مربوط به ستاد،چوب بلند،تير،چوب پرچم ،ستاد ارتش ،کارمندان ،کارکنان ،پرسنل ،افسران ،صاحب منصبان ،اعضاء،هيئت ،با کارمند مجهز کردن ،با کارمند مجهز شدن
عمران : مخلوط سيمان و گچ
قانون ـ فقه : کارکنان
رو انشناسى : -1ستاد -2 کارکنان
بازرگانى : کارمندان
علوم نظامى : سمبه پاک کننده توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها