معنی و ترجمه کلمه staff gauge به فارسی staff gauge یعنی چه

staff gauge


عمران : اشل اندازه گيرى ارتفاع اب رودخانه
معمارى : اشل دستى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها