معنی و ترجمه کلمه support به فارسی support یعنی چه

support


حمايت يا تقويت کردن تحمل کردن ،اثبات کردن ،تاييد کردن نگهدارى ،تکفل کردن ،تاييد کردن پايه ،نگهدارى کردن ،نگهدارنده ،تکيه گاه ،تصديق کردن ،تکيه گاه ،تاييد کردن ،تحمل کردن ،حمايت کردن ،متکفل بودن ،نگاهدارى ،تقويت ،تاييد،کمک ،پشتيبان زير برد،زير برى ،پشتيبانى کردن
علوم مهندسى : پايه
کامپيوتر : پشتيبانى
عمران : تکيه گاه
معمارى : پايه
قانون ـ فقه : حق مالکيت
بازرگانى : حمايت
ورزش : تکيه بدن ژيمناست روى دستها
علوم نظامى : مقر<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها