معنی و ترجمه کلمه surround به فارسی surround یعنی چه

surround


احاطه کردن ،فرا گرفتن ،محاصره کردن ،احاطه شدن ،احاطه
علوم نظامى : محاصره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها