معنی و ترجمه کلمه tar به فارسی tar یعنی چه

tar


قير اندود کردن ،قطران ، : )n.& vt.(قير،قيرماليدن به ،قير زدن ، : )vt.(برانگيخته ،خشمگين کردن ،ازردن
علوم مهندسى : ورنى سياه
عمران : قير
معمارى : قطران
شيمى : قطران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها