معنی و ترجمه کلمه tar macadam به فارسی tar macadam یعنی چه

tar macadam


اسفالت ريگ و قير،ماکادام قطرانى
علوم مهندسى : پوشش قير و شن
معمارى : مواد اغشته شده قطرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها