معنی و ترجمه کلمه team به فارسی team یعنی چه

team


گروهان تقويت شده ،گروه ،گروهه ،دست ،جفت ،يک دستگاه ،دسته درست کردن ،بصورت دسته ياتيم درامدن
روانشناسى : گروه
ورزش : تيم
علوم نظامى : تيم گروهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها