معنی و ترجمه کلمه terrace به فارسی terrace یعنی چه

terrace


مهتابى ،بهارخواب ،پادگانه ،خرند،بهار خواب ،تراس دار کردن ،تختان دار کردن
معمارى : رديف خانه هاى بهم پيوسته
زيست شناسى : تراس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها