معنی و ترجمه کلمه transmit به فارسی transmit یعنی چه

transmit


رد کردن ،فرا فرستادن ،پراکندن ،انتقال دادن ،رساندن ،عبور دادن ،سرايت کردن ،مخابره کردن ،فرستادن
علوم مهندسى : فرستادن ارسال کردن
کامپيوتر : انتقال دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها