معنی و ترجمه کلمه underdeveloped به فارسی underdeveloped یعنی چه

underdeveloped


توسعه نيافته ،کم پيشرفت ،رشد کافى نيافته ،عقب افتاده
قانون ـ فقه : عقب مانده
روانشناسى : کم رشد
بازرگانى : عقب مانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها