معنی و ترجمه کلمه urban به فارسی urban یعنی چه

urban


شهرنشينى ،شهرى ،مدنى ،اهل شهر،شهر نشين
معمارى : شهرى
روانشناسى : شهرى
زيست شناسى : شهرى
بازرگانى : مدنى
علوم نظامى : مربوط به شهر مراکز شهرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها