معنی و ترجمه کلمه verge به فارسی verge یعنی چه

verge


مقدار نامعينى از زمين ،حريم شاهراه يا راه ،شانه تحکيم نشده ،شانه تثبيت نشده ،شانه راه ،کنار،لبه ،نزديکى ،حدود،حاشيه ،نزديک شدن ،مشرف بودن بر
عمران : حاشيه
معمارى : شانه نااستوار
قانون ـ فقه : شانه خاکى جاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها