معنی و ترجمه کلمه vibrator به فارسی vibrator یعنی چه

vibrator


نوسان گير،دستگاه ماساژ،ويبراتور،وسيله ارتعاش ،وسيله نوسان ،مرتعش کننده ،لرزانگر،ارتعاش کننده ،نوسان کننده
علوم مهندسى : ويبراتور
الکترونيک : لرزه گر
عمران : دستگاهى که در ملات بتن نهاده و هواى داخل بتن را تخليه مى کند
روانشناسى : دستگاه ارتعاش
علوم هوايى : منبع مکانيکى توليد نوسانات سينوسى که اغلب براى تست بکار ميرود
علوم نظامى : نوسان ساز ويبراتور

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها