معنی و ترجمه کلمه victim به فارسی victim یعنی چه

victim


حريف ضعيف( کشتى)،قربانى ،طعمه ،دستخوش ،شکار،هدف ،تلفات
روانشناسى : قربانى
ورزش : حريف ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها