معنی و ترجمه کلمه view به فارسی view یعنی چه

view


منظور،نيمرخ ،ديدگاه ،نما،منظره ،نظريه ،عقيده ،چشم انداز،قضاوت ،ديدن ،از نظر گذراندن
کامپيوتر : نمايش
عمران : ديد
معمارى : منظره
قانون ـ فقه : بازديد کردن
روانشناسى : منظره
بازرگانى : نقطه نظ ر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها