معنی و ترجمه کلمه vituperator به فارسی vituperator یعنی چه

vituperator


ناسزاگو،بدگو ( ينده) ،سرزنش کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها