معنی و ترجمه کلمه volcano به فارسی volcano یعنی چه

volcano


کوه اتشفشان ،اتشفشان
عمران : کوه اتشفشان
معمارى : اتشفشان
شيمى : اتشفشان
زيست شناسى : اتشفشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها