معنی و ترجمه کلمه wings به فارسی wings یعنی چه

wings


(امر ).نشان داراى دو بال که بهوانورد يا توپچى و دريا نورد يا ديدبان کار ازموده داده ميشود
کامپيوتر : وينگس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها