معنی و ترجمه کلمه تخیل به انگلیسی تخیل یعنی چه

تخیل

imagination
prolepsis
specter
spectre


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها