معنی و ترجمه کلمه within به فارسی within یعنی چه

within


در داخل ،در توى ،در حدود،مطابق ،باندازه ،در ظرف ،در مدت ،در حصار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها