طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اسکناس به انگلیسی اسکناس یعنی چه

اسکناس

bank bill
bank note
bank paper
banknote
bill
folding money
greenback
money
paper currency
paper money

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها