طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ردیف به انگلیسی ردیف یعنی چه

ردیف

cue
deque
line
rank
row
run
series
string
succession
tier

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها